Đang Thực Hiện

logo design for sts JHUSTLOGOZ only

logo design for sts just logoz only logo design for sts just logoz only logo design for sts just logoz only logo design for sts just logoz only

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo

Xem thêm: logo design sts, design logo sts, sts logo design, logo design 2012, design logo illustrator, wine design logo, shirt graphic design logo, design logo adobe illustrator, graphic design logo simplicity, design logo good resolution, shirt djs design logo, locke design logo

Về Bên Thuê:
( 62 nhận xét ) Aylesbury, United Kingdom

Mã Dự Án: #1696113

Đã trao cho:

JustLogoz

New Thinking, Only JustLogoz!! Please check PM for details. Thanks

$30 USD trong 2 ngày
(129 Đánh Giá)
6.7

4 freelancer đang chào giá trung bình $49 cho công việc này

sansdesign2012

>>>>>>------Let's Go With Sans Design 2012------------->>>>>((i can do this job according to your thinking,and do with the professional [url removed, login to view] check my portfolio before you give this project to anyone else ,my Thêm

$35 USD trong 1 ngày
(5 Đánh Giá)
2.4
BIZAREE

Let's start.......Give you the service beyond your expectations ........ Please see PMB for more details. Thanks.

$30 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
2.4
fkgeem11

want to do this work , thanks , i'm online see my pm

$100 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0