Đã Hủy

Logo design for my website [url removed, login to view]

I would like to get a new logo, that is more clean in the design, than the one I now have on [url removed, login to view]

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, Thiết kế logo, PHP, WordPress

Xem thêm: website get logo design, design 69, askblasters, website design logo, website design logo product, website design chic clean, logo website design contests

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) hjorring, Denmark

Mã Dự Án: #1030330

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

wethe5

6 years in web designing.

$250 USD trong 4 ngày
(13 Đánh Giá)
5.1