Đang Thực Hiện

Logo re-design project for Alpax only

As per brief....

Thank you,

Kiki

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo

Xem thêm: you logo, per logo, graphic design project brief, project brief, logo project design, design brief, kiki123, alpax design, alpax logo, design thank, logo alpax, design project logo, brief graphic, kiki project, graphic brief

Về Bên Thuê:
( 80 nhận xét ) Montreal, Canada

Mã Dự Án: #40089