Đang Thực Hiện

Logo design

I need a logo made from pre-existing elements. No actual design is required, only the splicing of 2 elements and appropriate colorization.

The price is 30 USD and the time frame is 2 days.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo

Xem thêm: usd logo, usd graphic design, usd design, pre design logo, frame logo design, elements logo, time frame logo, logo design elements, existing logo design, splicing, frame design, frame logo, logo elements, graphic design logo price, graphic design actual, frame design logo, average time design logo, logo usd, days logo, actual graphic design, logo days, shirt graphic design logo, design logo adobe illustrator, graphic design logo simplicity, design logo good resolution

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Oslo, Norway

Mã Dự Án: #1008857

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

smtechnology

Hi, Ready to design this logo.

$30 USD trong 2 ngày
(16 Đánh Giá)
4.2