Đóng

Logo Design

Dự án này đã được trao cho hanxiaochong với giá $150 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

We are looking for someone to re design our Logo:

Our current Logo will give you a basis for what we hope for the logo to be.

We would appreciate for all of the elements to be improved upon, including

colours, shape and font.

We would also like for a basic colour palette to be created which

works with the logo and can be extended to any further branding which

we create, such as the website or any printed collateral.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online