Đang Thực Hiện

Logo Kshdesigns

This project has been awarded. Please do not bid on this project. Thanks :)

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo

Xem thêm: kshdesigns, logo designers bid project, logo sheet bid presentation, logo development bid, logo forum bid, please initiate repeat project

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Gold Coast, Australia

Mã Dự Án: #1653874

Đã trao cho:

kshdesigns

Thank you...:-)

$50 USD trong 2 ngày
(72 Đánh Giá)
5.6