Đã hoàn thành

Logo Needed (62) lions

Được trao cho:

pinky

let's start:)

$30 USD trong 4 ngày
(2204 Đánh Giá)
9.0

7 freelancer đang chào giá trung bình $31 cho công việc này

radupop86

Hi, Please sent me detail via PM. Best regards, Radu Pop

$30 USD trong 1 ngày
(4 Nhận xét)
1.5
mohamed1990

i can do this job right now

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
1.4
arif9089

Hi, Please sent me detail via PM. Best regards, arif

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
noname04

Ready to start. Send message to my email...........

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
1.0
gsan696

We'll make this project per your requirement.

$40 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
zumediadesign

i'm a professional graphic and web designer for 6 years now and i would really like to design your logo. i will do this in a fast and professional manner so i'm looking forward to hearing from you

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0