Đã Hủy

Need creative designer to draw character on paper for logo

4 freelancer đang chào giá trung bình $38 cho công việc này

emifloyd

Hi, let´s start . Please check the PM for details. Thanks.

$60 USD trong 1 ngày
(49 Đánh Giá)
6.2
Moon0322

plz check ur PM sir

$30 USD trong 1 ngày
(41 Đánh Giá)
5.1
wronglane

I can sketch your character

$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.8
tinoar

I will help you. Please send me the detail.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0