Đóng

Need to have a stencil art playing card set completed - most of the main cards are done just need the rest completed

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $119 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

We are trying to get our stencil-art playing card set completed, must be able to use the appropriate programs to maintain the design of the other cards. We have most of the main cards (kings, queens, jacks etc.) done, just need to have the rest of the suits completed and some minor details added to the cards we already have. The cards must be high quality and scalable, we need to be able to enlarge the images without losing detail. I have added a few pictures of the cards that will be worked on. Thanks for your time!

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online