Đang Thực Hiện

Only for the pink geek!

Another landing page

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo

Xem thêm: pink, singer pink myspace page, geek logo design, pink geek, aspnet pink web page

Về Bên Thuê:
( 70 nhận xét ) manchester, United Kingdom

Mã Dự Án: #1070653

Đã trao cho:

pinkgeekstudios

bid placed :)

$50 USD trong 2 ngày
(263 Đánh Giá)
6.3

3 freelancer đang chào giá trung bình $67 cho công việc này

XtremeSolutions1

Hello,please for more details check PMB thanks.

$100 USD trong 5 ngày
(182 Đánh Giá)
6.5
Boxxstudio20

Please check PMB

$50 USD trong 3 ngày
(36 Đánh Giá)
4.9