Đã hoàn thành

Private logo job for Djdesign

Private logo job for Djdesign - details in PMB

Private logo job for Djdesign - details in PMB

Private logo job for Djdesign - details in PMB

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo

Xem thêm: job for graphic, job for graphic design, job for , private logo job, pmb logo, djdesign graphic, design logo job, bid job logo, djdesign logo, rush job logo, quality job logo, sample job certificate private organization india, need job logo, logo polar pmb, create job logo, private logo design, translation job qatar private companies, private graphic, logo job, logo private, private logo

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét ) dragon fire flameville, Australia

Mã Dự Án: #1652909

Đã trao cho:

Djdesign

Thanks for project

$55 AUD trong 2 ngày
(2691 Đánh Giá)
8.6

4 freelancer đang chào giá trung bình $56 cho công việc này

Papple

Hi please send me Detail of the logo on PMB for sample beside that you can check my profile

$55 AUD trong 2 ngày
(5 Đánh Giá)
3.0
michaelhana

professional designer have two year experience .. Photoshop illustrator

$60 AUD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
mNm89

I'd love to start right away .. just need the details .

$55 AUD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0