Đã hoàn thành

Private Project IV for ClaudiaMesquita

Được trao cho:

ClaudiaMesquita

Thank you very much dear Sir :-)

$35 USD trong 1 ngày
(522 Đánh Giá)
7.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $33 cho công việc này

chamalsb

Dear Sir/Madam, Good Day I'm interested in the position of "Private Project IV for ClaudiaMesquita" you recently posted. I have been a working as CS-MAX Studio for four years and I am very familiar with Graphic Desi Thêm

$30 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0