Đóng

Rebuild Logo

Dự án này đã được trao cho sa007 với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

I need the attached logo recreated. Unfortunately, I only have a low resolution .jpg of it, and I need a much higher quality version in a variety of formats. I also want the original file, so that changes can be made in the future if I need them.

The text in the circle needs to change from "nice realtors for nice people" to "nice agents for nice people". I would like a couple of different circle designs (3D look to it, flat look, folded corner, different colors, etc.).

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online