Đang Thực Hiện

unique animated fonts

I need 25 types of different unique animated fonts ([url removed, login to view]) for teens. Mix up the styles glitters, bling bling, diamonds and gold. A to Z / 0 to 9

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo

Xem thêm: animated fonts, unique fonts, animated blings, free animated fonts, fonts animated, animated font, animated fonts free, website animated fonts, animated font websites, different kinds animated fonts, bling fonts, gold fonts, animated fonts web, types of graphic design styles, mix logo design, logo gen, graphic styles, graphic mix, graphic logo fonts, graphic design for teens, fonts logo, fonts for logo, fonts design logo, different types of graphic design styles, different logo design styles

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Des Plaines, United States

Mã Dự Án: #60602

Đã trao cho:

anithya78

Hi, pls check PMB for portfolio..

$30 USD trong 3 ngày
(2 Đánh Giá)
1.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $60 cho công việc này

osky

Please, check you post PM for samples of my work

$90 USD trong 8 ngày
(144 Đánh Giá)
6.4