Đang Thực Hiện

125356 artwork pdf for A frame

Need artwork in high resolution pdf format for printing a poster to go on an outdoor A frame signboard. Logos will be supplied but may need to be refined to maintain clarity when blown up. Matter will be supplied. Copyright release will be required. Artwork size 600mm x 850mm. Payment on completion via escrow.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Thiết kế đồ họa, Tiếp thị

Xem thêm: printing poster design, poster printing design, poster artwork design, pdf for graphic design, format in graphic design pdf, design graphic artwork, artwork graphic, poster printing, marketing poster design, design an outdoor, logos marketing, resolution artwork, poster frame design, design graphic marketing pdf, poster logos, marketing logos, 250 pdf, frame poster, 250 logos, outdoor marketing , need poster size, poster resolution, artwork need, graphic design marketing pdf, graphic marketing pdf

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Melbourne, Australia

Mã Dự Án: #1871522

Đã trao cho:

cww1

We can do it...

$35 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0