Đã hoàn thành

131862 Business Cards - URGENT!

We require an URGENT job to be done... within 1 hour from now.

We have a business card that we need a better resolution on.

We have the deisgn and all the text done, but we need to...

- Redo the image/logo at 300 dpi and text at 1200 dpi (or 600 dpi will be ok)

Please only bid if you can do it now!

Thank you.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Thiết kế đồ họa, Tiếp thị

Xem nhiều hơn: we require business, logo graphic deisgn, logo deisgn job, graphic design thank you cards, deisgn a logo, business that require marketing, marketing business, graphic deisgn, business card image, thank card text, need logo business cards, thank card graphic design, urgent graphic, redo business logo, logo design 300, urgent 600, business logo urgent, redo card, need logo done resolution, urgent require, urgent job design, redo business, design business cards bid, redo image, 300 dpi card logo design

Về Bên Thuê:
( 93 nhận xét ) sydney, Australia

ID dự án: #1878031

Được trao cho:

ash1ey69

I`m ready

$25 USD trong 0 ngày
(17 Đánh Giá)
3.3