Đã hoàn thành

121041 logo designs x 4

I need 4 logos designed but i also need a few samples designed so i can choose - 4 samples per design

thx

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Tiếp thị

Xem nhiều hơn: per designs, need logo designs, marketing logo designs, logo design x, graphic designs logos, graphic logo designs, logo designs, logos marketing, marketing logos, can designs, marketing logo samples

Về Bên Thuê:
( 36 nhận xét ) London, United Kingdom

ID dự án: #1867207

Được trao cho:

WStudio

Dear sir, Your logo is finished as per your details thank you very much. regards Harish.

$45 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0