Đang Thực Hiện

121041 logo designs x 4

I need 4 logos designed but i also need a few samples designed so i can choose - 4 samples per design

thx

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Tiếp thị

Xem thêm: per designs, need logo designs, marketing logo designs, graphic logo designs, logos marketing, marketing logos, can designs, marketing logo samples

Về Bên Thuê:
( 36 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #1867207

Đã trao cho:

WStudio

Dear sir, Your logo is finished as per your details thank you very much. regards Harish.

$45 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0