Đang Thực Hiện

146826 Logo Development

Logo for company "Make Us One". We need to be able to use on any media format whether web or print. 3D would be great. Current logo is attached and can be used as a guide for new one.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Tiếp thị

Xem thêm: make new logo company, guide web development, great design logo, company logo development, logo development, company make logo, logo development company, logo marketing company, logo media company, logo print format, logo web company

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét )

Mã Dự Án: #1893004

Đã trao cho:

redhorselancer

can do it :)

$25 USD trong 0 ngày
(30 Đánh Giá)
3.6