Đã hoàn thành

FINDINGS KNOCKOUT

Need right person to knockout backgrounds on 3 shots

Must have expertise

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Nhiếp ảnh

Xem thêm: photography shots, photography backgrounds, design backgrounds, backgrounds graphic design, shots, sidphoto

Về Bên Thuê:
( 35 nhận xét ) Agoura Hills, United States

Mã Dự Án: #64261

Đã trao cho:

sidphoto

Hello, my bid is for 3 shots-3 days.

$33 USD trong 3 ngày
(25 Đánh Giá)
5.4

6 freelancer đang chào giá trung bình $81 cho công việc này

kriew

I'll do it!!!

$90 USD trong 1 ngày
(405 Đánh Giá)
7.1
respiro

Please consider my bid. Thank you!

$90 USD trong 2 ngày
(72 Đánh Giá)
6.3
tiabrains

Dear Sir, Let us help you. Thanks.

$60 USD trong 0 ngày
(27 Đánh Giá)
5.5
Steamdrive

Professional photoshop user. More than 15 years experience. Canadian based. Samples at [url removed, login to view]

$90 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
3.1
calvinchoong

....................................................................................................

$100 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
2.4
orangetint

plz check PM

$80 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0