Đang Thực Hiện

I Need a page with nice graphics (jpg,gif, png or swf)

I want to create an ad page for my customers. the ad page should feature all the elements (dimensions of the banners, positions of the banners) in the page.

thanks you

Kỹ năng: Flash 3D, Thiết kế đồ họa, Thiết kế Photoshop

Xem thêm: nice png, page ad, gif an, swf png, create png, png jpg, php swf jpg png, create page graphic photoshop, gif jpg, png design create, nice swf banners, swf jpg, nice swf design, jpg gif, jpg create swf, graphic swf, graphic design swf, graphic design gif photoshop, create swf, create banners photoshop, ad page, design nice banners photoshop, jpg png photoshop, banners png, create graphic design jpg

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) atlanta, Canada

Mã Dự Án: #1741968

Đã trao cho:

TCNGraphicExpert

We have huge experience in graphic and print design . we will give you 100% quality and professional looking design for your customers.

$8 USD / giờ
(46 Đánh Giá)
4.8

4 freelancer đang chào giá trung bình $10/giờ cho công việc này

Djdesign

Let's Start ! can be done more detail in pm

$15 USD / giờ
(2754 Đánh Giá)
8.7
salientcomputer

Hi Please see PMB.

$8 USD / giờ
(55 Đánh Giá)
5.4
dalybb

Ill do a very nice job on time

$10 USD / giờ
(1 Đánh Giá)
0.0