Đã hoàn thành

Media Kit Project for Runtag

Được trao cho:

JCKanda

Hi, Monty! Let's start. Anda

$120 USD trong 7 ngày
(72 Đánh Giá)
6.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $61 cho công việc này

noname04

Please provide more information

$50 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
1.0
arielee

Hi I can start this project right away. I need your PM for the information's that ill be needing on this project. cheers more power.

$40 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mohammdtanveer

Cover Letter ________________________________________ Dear Hiring Manager, I have experience in Wordpress, Photoshop, C#.NET, ASP.Net, PHP, JAVASCRIPT, HTML, CSS, JQuery, SQL Server and I'm interested in your job Thêm

$35 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0