Đang Thực Hiện

Need Gaming Background Done for Gaming Website

Hello I need a gaming background done for my website: [url removed, login to view]

I would like something similar to this: [url removed, login to view]

([url removed, login to view])

Skype: w0wimg0d

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Photoshop

Xem thêm: need photo photoshop, graphic design gaming, gaming graphic design, goo, gaming design, done, body photoshop, photo design background, gaming website background, background design photoshop, gaming background, skype photoshop design, need background gaming website, w0wimg0d, photoshop body, website background gaming, picturepush, anonymous similar, website gaming design, background gaming website, gaming graphic, photoshop gaming website, photoshop gaming background, photoshop body background, photo background photoshop

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Canada

Mã Dự Án: #1625191

2 freelancer đang chào giá trung bình $120 cho công việc này

MagicalDesigner

Sir Please Check PM.

$100 USD trong 3 ngày
(90 Đánh Giá)
5.6
jonydhaka

i can do your work. you can depend on me.

$140 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0