Đang Thực Hiện

Need Gaming Background Done for Gaming Website

Hello I need a gaming background done for my website: [url removed, login to view]

I would like something similar to this: [url removed, login to view]

([url removed, login to view])

Skype: w0wimg0d

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, Photoshop

Xem nhiều hơn: i need a photo photoshop, graphic design gaming, gaming graphic design, background for design website, goo, gaming website design, gaming design, done, Body photoshop , photo design background, gaming website background, background design photoshop, gaming background, skype photoshop design, need background gaming website, http anonymous, w0wimg0d, photoshop body, website background gaming, picturepush, anonymous similar, joomla virtuemart photo com, website gaming design, background gaming website, gaming graphic

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Canada

ID dự án: #1625191

2 freelancer đang chào giá trung bình $120 cho công việc này

MagicalDesigner

Sir Please Check PM.

$100 USD trong 3 ngày
(90 Nhận xét)
5.6
jonydhaka

i can do your work. you can depend on me.

$140 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0