Đã hoàn thành

Private design

Don't bid. This project is private

Don't bid. This project is private

Don't bid. This project is private

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Photoshop

Xem thêm: sysctl, private work bid, best flyer design private party, web design html project bid, web design private detectives, design contest project bid, graphic design private, private design, design private site, bid motion design animation project, bid design animation project, web design private, private graphic

Về Bên Thuê:
( 38 nhận xét ) Madrid, Spain

Mã Dự Án: #1725799

Đã trao cho:

sadiq2010

thank you very much for your invitation.

$60 USD trong 2 ngày
(15 Đánh Giá)
5.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $55 cho công việc này

lbear9090

Ok. Don't award.

$60 USD trong 2 ngày
(2 Đánh Giá)
2.2
obozt

i'm very interested and i think i could do the job.

$50 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0