Đã hoàn thành

Private project for Kvadhel

Được trao cho:

kvadhel

Thanks.....:)

$75 USD trong 4 ngày
(256 Đánh Giá)
6.3

5 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

glennryan

i'm willing to this

$30 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
jiten1

Please send details of project I will complete it with accuracy

$35 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
szymonjachna

I'm interested in working on this project. Please send more details.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
prince59776

i want to work on ur project..i can do it.... thanks.................

$30 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0