Đang Thực Hiện

Project for IServe 4-16-11

As discussed with the provider.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Photoshop

Xem thêm: webdesign27, iserve project, project provider, project provider ahmedabad, project provider call centers, bugzilla project provider, cad project provider, product maintenance project provider, trial project provider

Về Bên Thuê:
( 486 nhận xét ) New York, United States

Mã Dự Án: #1026216

Đã trao cho:

iServe

As discussed.

$55 USD trong 3 ngày
(152 Đánh Giá)
6.5

3 freelancer đang chào giá trung bình $92 cho công việc này

AaliJee

Please contact me

$100 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Tannim

Hi, I am experience graphics design 5 years. Adobe Illustrator, Photoshop Etc.

$120 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0