Đã Đóng

Thiết kế T-Shirt

12 freelancer chào giá trung bình$400 cho công việc này

ambalaonline1

Smart T-shirts with cool graphics and captions are always in trend. We design T-shirts with similar zeal, bringing out a more stylish and in-fashion statement. Will design a t-shirt based on the retro and classic t Thêm

$250 USD trong 3 ngày
(870 Nhận xét)
8.4
shanikhan786

Hi sir tôi đã đọc mô tả của bạn và hiểu dự án của bạn hoàn toàn sir i có thể hoàn thành dự án này theo suy nghĩ của bạn, tôi sẽ hoàn thành dự án này rất nhanh với cách cư xử chuyên nghiệp không phải lo lắng sẽ cung cấp Thêm

$250 USD trong 0 ngày
(330 Nhận xét)
6.2
PankajGupta007

Hello, I would like to work on all the details of your project. So, I can start my creative work and send you the best possible examples from my inspiration. I am passionate about creating work that is memorable, insp Thêm

$250 USD trong 2 ngày
(142 Nhận xét)
5.9
SuanXon

Hi,I love designing Logo and my specialize is logo design,T-shirt design . You can test me.I'm good at draw icon,text with any style... thank you!

$250 USD trong 3 ngày
(2 Nhận xét)
2.2
grte

A proposal has not yet been provided

$555 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
chadathach92

A proposal has not yet been provided

$444 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
JemberVo

Khi bắt đầu một công việc, mình sẽ nhận trước 50% giá. Sau khi hoàn thành, mình sẽ gởi file tạm cho bạn xem qua. Ok. Mình sẽ gởi bản gốc và nhận 50% còn lại.

$555 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
arnov8mg

I am a professional photographer. I need this project and i will complete this project in just time.

$555 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vietts98

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$555 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
contho

Có niềm đam mê trong lĩnh vực thiết kế, mong muốn học hỏi lấy kinh nghiệm là chính Mình có thể làm miễn phí. Inbox cho mình nếu bạn cần.

$250 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
xdesky

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$555 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
lananh05

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$333 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0