Đã Đóng

Build a Website

Dự án phát triển website quản lý trường học. Ba đối tượng sử dụng chính là: quản lý, giáo viên, và học viên. Học viên có thể đăng ký học trực tuyến. Giáo viên có thể quản lý các lớp mình đang giảng dạy. Quản lý sẽ có khả năng bao quát chung tất cả các tính năng. Phần thiết kế chi tiết sẽ trao đổi cụ thể với các cá nhân hoặc công ty có kinh nghiệm và năng lực.

Yêu cầu:

- Trang web sẽ được phát triển dựa trên nền tảng Yii. Vì vậy các bạn phải thực sự có năng lực và kinh nghiệm với Yii nói riêng, và thiết kế website với PHP/MySQL/JavaScript nói chung.

- Đã hoàn thành các dự án có tính năng tương tự, có thể trình diễn ngay.

- Có thể làm việc với cá nhân, hoặc một nhóm các lập trình viên, hoặc công ty ở Hà Nội để tiện trao đổi.

Ngân sách dành cho dự án chỉ mang tính chất tượng trưng. Đề nghị chào thầu với giá tương ứng. Giá cụ thể là giá sau khi phần thiết kế chi tiết được thông qua.

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, JavaScript, MySQL, PHP, Yii

Xem nhiều hơn: yii - design, yii design, vi build, trang web design, ti web design, ti design, ph graphic design, graphic design qu, graphic design ba, yii website, website di, web design yii, qua, D A, c+×, BAO, yii build web, trang web c?a, yii build, mysql mang

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Phuc Yen, Vietnam

ID dự án: #6211369

3 freelancer đang chào giá trung bình $27 cho công việc này

SoftDevelopINC

Hello , May I discuss with you for further details about this project? I would like to do with project for you because i'm expert in Yii framework with over 5 years experienced, solid knowledge MCV and OOP. My Thêm

$30 USD trong 40 ngày
(82 Nhận xét)
6.9
lyquochuy1988

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$25 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
1.0
ladiosremanly

Hiện mình có 1 nhóm chuyên thiết kê website và phần mềm.Làm việc với nhau đã hơn 6 năm Hi vọng website này sẽ được giao cho team chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm việc cật lực để hoàn thành website sớm hơn dự định

$25 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0