Tạo một clone của pinterest.

Đã Đóng Đã đăng vào Mar 28, 2014 Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tạo một clone của Pinterest , tạo nên một chức năng chế ảnh giống [url removed, login to view] hoặc chế ảnh giống [url removed, login to view] .

Thiết kế đồ họa HTML PHP Thiết kế trang web

ID dự án: #5729682

Về dự án

7 đề xuất Dự án từ xa May 4, 2014 đang mở

7 freelancer chào giá trung bình$270 cho công việc này

neerajagnihotri

A proposal has not yet been provided

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
williamdang

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$277 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
VPTLDesign

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$250 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
truong9300

A proposal has not yet been provided

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0