Đã Đóng

Xây dựng sàn giao dịch

Đây là 1 dự án kết hợp 2 yếu tố :

1. Xây dựng trang phân quyền các use đăng sản phẩm .

2. Đăng Banner

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: ph graphic design, graphic design ch, giao, ch, customize foto`s warholizer, mal`s commerce action, compare pdf`s, busines card`s designess, forex learning video`s, list email id`d india, template company`s profile, craig`s list post

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #6806121

8 freelancer đang chào giá trung bình $621 cho công việc này

seekdeveloper

Hello, I have read your post and understood your requirement. I have great experience in handling Wordpress /Magento/Joomla/Drupal/PHP/Java/node.js/AngularJS Python/Django/Javascript/MySQL/ HTML5/CSS3/ Thêm

$1030 USD trong 10 ngày
(82 Nhận xét)
7.8
Sonia8619

Hello, I am writing a proposal for your job.I have gone through the complete job description and have placed bid accordingly not like other bidders who bid without even viewing the job.I am really interested for this Thêm

$690 USD trong 15 ngày
(22 Nhận xét)
5.9
akwebtech88

Hello, I have gone through your project description and i am very much interested in this project. i have 7 years of experience . We are expert in UI (Graphics Design) UX,GUI Designers,Web Developers: * Custom PH Thêm

$473 USD trong 15 ngày
(7 Nhận xét)
4.2
phuocho

i have 2 years experience code framework codeigniter. I have done projects [login to view URL], [login to view URL],[login to view URL], vv and 1 years experience code cms wordpress I have done Thêm

$466 USD trong 15 ngày
(5 Nhận xét)
3.5
wasiebanking

A proposal has not yet been provided

$555 USD trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
1.0
skilledMYNAS

Áp dụng với giá thấp nhất có thể , vì tôi là một tuyển dụng mới ở đây để chứng minh tài năng và kỹ năng của tôi ở đây . Tôi nghiêm túc để kiếm sống qua Freelancer , Hy vọng tôi sẽ có được dự án này để làm cho một sự kh Thêm

$555 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vibrant5

We are startup company having 15 Developers with multi-skills experts worked abroad for Top 100 Fortune companies. Now,i assure you that,as per your expectation ,we can deliver you quality work for your New website fr Thêm

$640 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
namnv218

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$555 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0