Đã Đóng

mongo db for wordpress

Job Description:

Mình cần 01 bạn có kinh nghiệm

ghép và đồng bộ 100% mogodb với wordpress, tối ưu việc lưu trữ và tốc độ truy xuất lữ liệu

cho một version của site [url removed, login to view]

cho mình biết luôn giải pháp và hướng triển khai công việc khi "bid"

Lưu ý:

Giữ liên lạc và đúng hẹn

Chỉ nhận việc khi cảm thấy làm được ngay trên 80%

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, NoSQL Couch & Mongo, PHP, Thiết kế trang web

Về khách hàng:
( 1 Nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #6717290