Đã Đóng

mongo db for wordpress

Mình cần 01 bạn có kinh nghiệm

ghép và đồng bộ 100% mogodb với wordpress, tối ưu việc lưu trữ và tốc độ truy xuất lữ liệu

cho một version của site [url removed, login to view]

cho mình biết luôn giải pháp và hướng triển khai công việc khi "bid"

Lưu ý:

Giữ liên lạc và đúng hẹn

Chỉ nhận việc khi cảm thấy làm được ngay trên 80%

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, NoSQL Couch & Mongo, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: wordpress l, graphic design nh, php mongo, mongo, design 9gag, site 9gag wordpress, 9gag design site, 9gag site wordpress, design site 9gag, 9gag com, 9gag site, site 9gag, 9gag wordpress, 9gag, wordpress 9gag, mongo php, wordpress db query, wordpress db plugin querry, wordpress db joomla db, wordpress db joomla

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #6717290

1 freelancer đang chào giá trung bình $147 cho công việc này

raman4sarika

Hello there, accept my greetings for your project. I saw your requirements for the project and sample that you include with this. According to your view, you need an excellent developer that has knowledge about CSS, HT Thêm

$147 USD trong 3 ngày
(56 Nhận xét)
4.9