I need a Data Entry Job - open to bidding

Đã Hủy Đã đăng vào May 10, 2014 Thanh toán khi bàn giao
Đã Hủy Thanh toán khi bàn giao

• Computer Operator

• Training & Development

• Adobe Photoshop/Illustrator

• Multimedia

• Online (web/e-mail) Support

• Program Officer/Manager

• Teaching/Training

Thiết kế đồ họa HTML PHP Thiết kế trang web WordPress

ID dự án: #5924170

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa May 10, 2014 đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $177 cho công việc này

jiya1388

A proposal has not yet been provided

$177 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
1.2