Đã Hủy

I need a outscourching Job - open to bidding

• Computer Operator

• Training & Development

• Adobe Photoshop/Illustrator

• Multimedia

• Online (web/e-mail) Support

• Program Officer/Manager

• Teaching/Training

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web, WordPress

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

ID dự án: #5924131