Đang Thực Hiện

book cover

for varelse only - please contact me

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, Quản lí dự án

Xem nhiều hơn: msofredhi, book management, design contact book, contact book, cover book design, project cover graphic, design cover book, cover design project, book cover graphic design, book cover project, varelse, varelse design

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Kranichfeld, Germany

ID dự án: #15294