Đã hoàn thành

Sales process PPT

I have a sales tool kit that I have created for a client. I need to

train them on this information through a PPT and activities. I would like a PPT to be based n t the tool kit I have already created. It has to do with sales process and based on the consultative selling method.

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, Powerpoint, Quản lí dự án, Đào tạo

Xem nhiều hơn: sales process ppt, ppt graphic design, graphic design ppt, client management tool, ppt sales process, sales process, project process ppt, train design, consultative project management, consultative project, management process, process information, kit graphic design, sales kit, design train, process sales call b2c, sales process design, graphic design sales kit, process sales app, sales kit design, sales kit graphic design, canadian process sales, process based sales, sales management ppt , project sales management

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Dubai, United Arab Emirates

ID dự án: #1629517

Được trao cho:

SNT35

Hi, please see my bid. Regards, Serghey

$85 USD trong 6 ngày
(1 Nhận xét)
2.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $68 cho công việc này

smtechnology

Hi, I am very much confident to make this PPT for you. Please check my PM. Thanks!

$50 USD trong 2 ngày
(29 Nhận xét)
4.5