Đã hoàn thành

3 Sample B Illustrations per week - Images 004/005/006

NDA For Graphic Illustrations - 3 Sample B type per week

Description

This is continuing project of NDA for weekly Sample B illustration per attachment at the rate of 3 images per week with the supply of STL files.

Only the party familiar with this project should bid. Project #2.

Kĩ năng: 3D Modelling, Tạo hình 3D, 3ds Max, Sản xuất hoạt họa, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: type of illustrations, stl sample, stl 2, sample of nda, illustrations+, design illustrations, bid sample, stl, sample bid, Graphic illustrations, graphic design stl, b, nda illustrations, 005, type images, design stl, rendering sample, stl files, sample description, per week, stl, sample project description, sample nda project, rendering images, project description sample

Về Bên Thuê:
( 61 nhận xét ) Singapore, Singapore

ID dự án: #1731820

Được trao cho:

Hbfontes

Hi guys, more 3 images.

$500 USD trong 7 ngày
(5 Đánh Giá)
4.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $400 cho công việc này

ufjari

Lets Start, More in your PM.

$300 USD trong 7 ngày
(37 Nhận xét)
5.8