Đang Thực Hiện

job for Ferrignoadv

this job open only for Ferrignoadv

you don't need to apply for this job because i will never hire you

thank

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Thiết kế đồ họa, Mạng xã hội, Twitter

Xem thêm: hire job, networking job, ferrignoadv, urgent statistician job apply, job apply form html, easiest job apply, need site open messenger

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Ngalam, Indonesia

Mã Dự Án: #1623452

Đã trao cho:

Ferrignoadv

explain exactly what you need, including email and the 2 logos BONUS both timiline etc etc. Yours sincerely FerrignoAdv

$150 USD trong 10 ngày
(16 Đánh Giá)
6.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

mithom

PLEASE SEE PMB

$150 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0