Đã Đóng

Book Binding

3 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

LukeRitchie

Hi, My name's Luke - a professional graphic designer - Artful in brand identity, Illustration, photography and innovative design solutions.

$250 USD trong 7 ngày
(25 Nhận xét)
5.7
fukurinalip

Give me a shot and I won't disappoint you. Thank you.

$250 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ryuukossei

I'm interested. Let's start to work! :)

$250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0