Đang Thực Hiện

141708 Need 10k MySpace Accounts

I need 10,000 MySpace accounts. The cheapest auction will win. And don't just bid $1 or something dumb... no placement bids.

I perfer if they were made with some account making software, because that's much cheaper.

I pay via PayPal upon completion of project.

^

So read this before bidding.

I believe that's about it.

Thanks!

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Nhập liệu, Thiết kế đồ họa, Tiếp thị, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: t accounts, software accounts, myspace admin, cheapest graphic design, admin/accounts, admin accounts, accounts system project, admin need, accounts system, pay bid system auction, accounts paypal, pay bid auction system, paypal bidding system, graphic placement, bid graphic placement, account making, need myspace accounts, myspace graphic, myspace paypal, software design myspace, software need accounts, design myspace account, auction pay bids, myspace account design, need myspace account

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) montreal,

ID dự án: #1887883