Đang Thực Hiện

140416 I Need 500 Myspace Accounts

I need someone to create 500 custom myspace accounts. I have all the html for the various profiles that I can provide you with. They need to be female profiles. If satisfied with accounts, I will buy thousands more in the future. Thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Nhập liệu, Thiết kế đồ họa, Tiếp thị, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: myspace admin, admin/accounts, html female, admin accounts, admin need, accounts system, create various accounts, need someone buy, 500 accounts, custom myspace graphic design, myspace profiles design, create myspace accounts, myspace custom accounts, need thousands, need myspace accounts, myspace graphic, need someone create profiles, custom myspace profiles, need someone myspace, graphic design custom myspace profiles, can custom myspace, need custom myspace, custom html myspace, buy custom myspace, need graphic design myspace

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Cape Coral, United States

ID dự án: #1886591