Đang Thực Hiện

165512 satishcreations

i have experienced in multimedia,graphic design,data entry works

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu, Thiết kế đồ họa, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: graphic & multimedia design, multimedia works, graphic design multimedia

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Hyderabad-India, India

ID dự án: #1911703