Đã Hủy

Thiết kế App Mockup

mega HD là một dự án thiết kế ứng dụng xem phim trên mobile (ios) yêu cầu thiết kế ấn tượng đơn giản và dễ sử dụng

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, Giao diện người dùng/IA

Xem nhiều hơn: m&t, mobile app mockup, mobile app design mockup, k+, ios mockup, ios app mockup, d mockup, app mockup, xem, ios mobile health app, iOS mobile app development, ios mobile inventory management app, mega ios, ios mobile app chat, ios mobile app aroundme, ios mobile app html, app show gps coordinates windows mobile, ios mobile app server client, mockup mobile, blackberry app don`t works romania

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Hà Nội, Vietnam

ID dự án: #5943709