Đã hoàn thành

Wireframe and Engineering Documents - Design

Đã trao cho:

SteelBear

100% Professional Quality Guaranteed!

$150 USD trong 4 ngày
(1 Đánh Giá)
2.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $225 cho công việc này

merdyandrian

Hi, I do really interested to get involved on your app interface project.. I'm an Illustrator and Interface designer my self. My detail in your PM box.

$300 USD trong 15 ngày
(4 Đánh Giá)
3.5