Đã Đóng

Looking for people that can get me bids

Looking for someone that can get me awarded projects. I would like someone that can get me a consistent amount of work. Give me reasons and proof why you'd be the best candidate to get me business.

I will pay you using a percentage(%) of each project so bid what percentage you'd like to get using an example of a $250 project. The bigger the project you get me the more money you get, and the more work you get me the more bonuses you will receive. For every $1,000 you get me you will receive bonus pay.

THE HOURLY RATE YOU BID WILL BE WHAT PERCENTAGE YOU WANT OUT OF AN EXAMPLE OF A $250 PROJECT, SO IF YOU BID $25 IF THE PROJECT WAS $1,000 YOU WOULD RECEIVE $100

Kỹ năng: After Effects, Thiết kế đồ họa, Sau sản xuất, Chiếu video, Dịch vụ video

Xem thêm: work for people, why would you like to work for, what can you, services people will pay for, people looking for graphic design work, pay for graphic design services, hourly rate for graphic design, graphic design services hourly, graphic design pay rate, graphic design bids projects, get services, get get get, awarded me, hourly rate graphic design, get me projects, d people, people want money, project can bid, revolvefilms, people looking business, want 100 people, business people video, people looking invest money business, people looking extra money, hourly rate pay graphic design

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Adelaide, Australia

Mã Dự Án: #1683637

1 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

euphern

Hi, Please check PMB. Thanks

$25 AUD / hour
(10 Đánh Giá)
5.3