Đóng

RSA Animate-Like Video (Cognitive Art)

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $911 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

We would like to publish an RSA Animate-like video that is going to describe some political/social related content. We are extremely interested in someone who can deliver a high quality illustration like the one found in RSA Animate videos.. this for example: [url removed, login to view]

The clip will be 5-6 minutes, and we will provide you with the content, stories, and analogies… and enjoy your creativity.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online