Đã Đóng

Thiết kế Website Mockup

Tôi muốn thiết kế một websites về bất động sản . Nếu đẹp hiệu quả, tôi sẽ chia hoa hồng trên doanh số sản phẩm của tôi.

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, Giao diện người dùng/IA, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: ph graphic design, m&t, hi mu, graphic design qu, hoa, chia, quick mockup website, hoa website, mockup website design, convert photoshop mockup website html css website, photoshop mockup website dreamweaver, mockup website database, average price mockup website, photoshop mockup website, quickly mockup website, mockup website photoshop

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #6588184

6 freelancer chào giá trung bình$97 cho công việc này

amfahsoft

A proposal has not yet been provided

$45 USD trong 1 ngày
(213 Nhận xét)
6.9
technovation1

Hi there..!! I have gone through your requirement and I am a Web Designer having over 5 years of experience in Website, logo, psd and Banner Designing. I assure you with quality solution in a minimum of time. I can Thêm

$34 USD trong 1 ngày
(159 Nhận xét)
6.8
BobDenic

A proposal has not yet been provided

$100 USD trong 1 ngày
(10 Nhận xét)
6.1
binhcaothang

Tôi có thể giúp bạn thực hiện điều nay. Tôi đã có kinh nghiệm phát triển website bằng PHP trong thời gian dài. Có khả năng làm việc với: Joomlar, wordpress, drupal, opencart, prestashop... và Framwork: cakephp, Codeign Thêm

$277 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mymynguyen

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$88 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
JoayTee

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$35 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0