Đã hoàn thành

143973 Integrate design w/ wordpress

I need a wordpress theme integrated with my website design. The theme I'm using is the semiologic theme.

Should be easy for those experienced with wordpress.

I also need a the same website design integrated with my link directory. The script is [url removed, login to view]

Please bid if you can do both. Thanks.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, WordPress

Xem nhiều hơn: website design using wordpress, graphic design directory, design with wordpress, design theme wordpress, directory wordpress, integrate directory, directory website wordpress, graphic design website wordpress, design website theme, website design directory, integrate theme, theme integrate, integrate design website, wordpress directory website, wordpress directory theme, directory design script, integrate website theme wordpress, directory theme wordpress, directory script wordpress, wordpress semiologic, wordpress theme website directory, phplinkdirectory com, integrate wordpress website design, integrate design, easy wordpress theme design

Về Bên Thuê:
( 55 nhận xét ) Bergenfield, United States

ID dự án: #1890149

Được trao cho:

lisiy

Hello! see PMB...

$200 USD trong 2 ngày
(139 Đánh Giá)
6.4