Đã hoàn thành

137985 Make Wordpress Template

I need someone to make a 3 column wordpress template that looks exactly like: [url removed, login to view]

with valid css and xhtml. It should all go into the template folder and can allow for all wordpress plugins to install correctly into it.

The template has to be able to work with the latest version of wordpress V2.2

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế đồ họa, WordPress

Xem nhiều hơn: tutorials template, template tutorials, latest wordpress version, wordpress template, wordpress template design, install a wordpress template, wordpress template install, plugins template, latest css template, myspace css template, need someone design wordpress, folder design template, css template column, need someone install wordpress, css xhtml column template, latest template, graphic design wordpress template, wordpress template graphic design, folder template, wordpress tutorials, valid css xhtml template, column template css, column xhtml template, column xhtml css template, plugins myspace

Về Bên Thuê:
( 32 nhận xét )

ID dự án: #1884159

Được trao cho:

andrehakim

Please check pmb. Thanks

$70 USD trong 3 ngày
(90 Đánh Giá)
6.1