Đã Đóng

YouTube Mix Videos

I need a few SPORTS YouTube mix videos, please let me know if interested, LOOKING TO START THE JOB TOMORROW

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, YouTube

Xem thêm: graphic mix, graphic design videos youtube, youtube graphic design, youtube design, design videos, mix youtube videos, mix youtube, design youtube, graphic videos, sports graphic, need mix, sports interested, looking youtube, looking start call center, youtube job, job youtube, youtube sports, youtube sports videos, looking start invest

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) hackensack, United States

Mã Dự Án: #1043587

6 freelancer đang chào giá trung bình $378 cho công việc này

doarnora

Hello, I've seen the requirements and I can take this task.my portfolio is on nora(dot)rigo(dot)ro Best regards, Nora Rigo

$140 USD trong 4 ngày
(4 Đánh Giá)
4.1
salam786

please check PMB

$750 USD trong 10 ngày
(6 Đánh Giá)
3.0
crerozza

Hello. Please check PM.

$300 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Infinity25

Hello...Interesting job...when could we start ? Pls check the PM

$150 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
captchatypist

Hello please check pm thanks

$675 USD trong 8 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
dellia

PROFESSIONAL VIDEO PRODUCER HERE. PLEASE CHECK YOUR PM.

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0