Đã hoàn thành

Advertise and build my website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi websranker với giá $300 USD trong 21 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
21 ngày
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

I want to build a website for a massage business and need help advertising it on top of all serches and not as an ad but with enough keywords that pull it up fast. I want a main page with five tabs and two of the tabs has another set of 5 micro tabs. I want the site to be very appealing and warming to customers. I highly depend on online advertisment in my location and would like someone who can work with me to make it happen.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online